1432

Hometown:
Houston, TX, San Antonio, TX, Miami, FL, Santa Ana, CA

Influences:
Leona Lewis, Whitney Houston, Michael Jackson, Adele, Josh Groban

First Performance:
Various

About the author